EN DE RU

Porady

Cięcie krzewów borówki

Cięcie młodych krzewów

Jednym z pierwszych zabiegów agrotechnicznych, jakim poddaje się plantację, jest cięcie krzewów.

Krzew młodej borówki przed cięciem
Krzew młodej borówki po cięciu
W pierwszym roku po posadzeniu niezbędnym zabiegiem jest usunięcie kwiatów. Chodzi o to, aby nie dopuścić krzewów do owocowania. Wykonanie tego zabiegu rzutuje na wzrost roślin i ich prawidłowy rozwój w dalszych latach.

Rośliny sadzone jesienią pierwszy raz powinny zostać przycięte wiosną następnego roku. Zaraz po posadzeniu tnie się rośliny posadzone na wiosnę.

Właściwie wykonane cięcie pobudza krzew do prawidłowego wzrostu i zmniejsza jego rozmiary. Uzyskane w ten sposób silne przyrosty staną się szkieletem krzewu w kolejnych latach. Najkorzystniej, jeśli te młode przyrosty wyrastają u podstawy krzewu.

W przypadku roślin rozmnażanych wegetatywnie zaleca się wykonanie cięcia modelującego koronę i kształt krzewu oraz cięcia sanitarnego. Usuwa się najcieńsze pędy z dolnej części rośliny oraz pędy zaburzające prawidłowy pokrój krzewu. Zawsze wycina się pędy chore i suche oraz przemarznięte wierzchołki pędów.

U odmian słabo rozkrzewiających się i nadmiernie rozgałęzionych w części wierzchołkowej rozcina się silne młode pędy. Tnąc krzewy o tendencji do silnego wykładania się, należy usunąć zewnętrzną część, nadając im w ten sposób wzniosły pokrój. U odmian słabo krzewiących się, o pokroju wzniosłym wycina się wewnętrzną część rośliny, przez co rozluźnia się wnętrze krzewu i przyczynia do jego rozłożenia w pokroju.

Wpływ terminu cięcia na rośliny

Krzewy mogą być cięte jesienią lub wiosną. Cięcie jesienne może pobudzić krzew do wzrostu, a to może być niekorzystne ze względu na jesienne przymrozki. Taki zabieg trzeba często powtórzyć na wiosnę, wówczas usuwa się przemrożone, chore czy uszkodzone mechanicznie pędy. Z tego względu większość osób decyduje się na cięcie wiosenne. Wówczas w pierwszej kolejności wykonuje się cięcie sanitarne, czyli usuwa pędy chore, suche, złamane czy przemrożone. Dalsze cięcie uzależnione jest już od wielu czynników, jak wielkość rośliny, odmiana, siła wzrostu.

Młode rośliny powinny być silnie cięte, to bowiem stymuluje wyrastanie nowych pędów. U roślin o słabo rozbudowanym systemie korzeniowym zalecane jest wycięcie nawet połowy pędów. U odmian silnie krzewiących się wystarczy wycięcie pędów w 30%. Ta wycięta masa stanowi zarówno część sanitarną, jak i szkieletowo - twórczą. Rośliny obrodzą szybciej w owoce, jeśli będą poddawane cieciu zachowawczemu w pierwszych latach po posadzeniu; nie cięte szybko się zestarzeją.

Cięcie owocujących plantacji borówki

W 6. roku po posadzeniu krzewy wchodzą w pełnię owocowania. Są już w pełni wykształcone, mają odpowiedni pokrój i wielkość. Najlepszym terminem cięcia jest przedwiośnie. Powinno się wówczas wycinać około 30% masy pędów.

Krzew starszej borówki przed cięciem
Krzew starszej borówki po cięciu
Cięcie krzewów owocujących polega na takim usuwaniu najstarszych pędów, aby prześwietlić koronę krzewu, usuwa się wtedy również pędy chore, uszkodzone, cienkie - mocno rozgałęzione zwłaszcza w dolnej części krzewu. Ważne, aby zagęszczenie pędów w koronie rośliny było jak najmniejsze. Prawidłowe i systematyczne cięcie ma na celu uzyskanie krzewów o luźnej budowie, w strukturze, których dominują pędy młodsze niż 4-letnie. A to jest gwarantem uzyskania dobrej jakości owoców.

Przystępując do cięcia krzewów należy wziąć pod uwagę odmianę, do której one należą. Długie, wychylone ku ziemi pędy krzewów należących do odmian silnie rosnących, o luźnym rozkładającym się pokroju powinny być koniecznie skracanie. U odmian silnie rozkrzewionych wycina się cały pęd albo nie tnie wcale. Można również starannie wyczyścić podstawę krzewu ze wszystkich drobniejszych pędów. Odmiany o pokroju wzniesionym należy silnie ciąć stymulując dalszy ich wzrostu. Jako cięcie uzupełniające można usunąć pędy i rozgałęzienia skierowane do wnętrza krzewu, rozluźniając w ten sposób naturalnie zwartą bryłę krzewu. Odmiany o zwartej bryle krzewu, dające u podstawy niewiele młodych przyrostów poza cięciem zasadniczym, powinny zostać poddane dodatkowo cięciu uzupełniającemu. Polega ono na skróceniu najbardziej rozchylających się pędów. Odmiany bardzo plenne z dużą ilością pędów, należy tak przyciąć, aby dostatecznie prześwietlić koronę krzewu. Najlepszym wyjściem może się okazać cięcie umiarkowane.

Zupełnie inne znaczenia ma drastyczne cięcie nazywane odmładzaniem plantacji. Zabieg ten polega na wycięciu całych rzędów krzewów kilkanaście centymetrów nad ziemią.

Galeria

Do góry